O EduŻłobku

O EduŻłobku

Edu-Żłobek powstał w 2013 roku i od tego czasu dysponujemy 48 miejscami w trzech grupach wiekowych z podziałem na wiek dzieci. W każdej grupie opiekę sprawują dwie panie opiekunki.

W codziennej pracy staramy się zapewnić dzieciom bezpieczeństwo i warunki zbliżone do domowych. Kładziemy nacisk na wszechstronny rozwój każdego dziecka poprzez zapewnienie zajęć plastycznych, muzycznych, gimnastycznych.

Staramy się, aby nasze pociechy stały się samodzielnymi przedszkolakami, dlatego ćwiczymy samodzielne jedzenie, dbamy o higienę, współpracujemy z rodzicami w procesie odstawiania pieluszki. Ważnym elementem codziennego planu dnia jest obowiązkowe wyjście na spacer lub plac zabaw.  Żłobek jest czynny codziennie w godzinach od 6:30 do 17:00 przez 12 miesięcy w roku.