Rekrutacja

Zasady rekrutacji

O miejscu na liście oczekujących decydują takie czynniki, jak:
  1. W pierwszej kolejności: miejsce pracy rodziców (przynajmniej jednego), poniżej grupy preferencji:
    1. pracownicy Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, zarządcy budynku GPN-T
    2. pracownicy i najemcy Gdańskiego Parku Naukowo-Technologicznego (GPN-T)
    3. pracownicy naukowi uczelni wyższych
    4. pracownicy pozostałych firm/ instytucji
  2. W drugiej kolejności: data otrzymania karty zgłoszenia przez sekretariat żłobka,
ZALECAMY PRZESŁANIE KARTY MAILEM! - Karta zgłoszenia EduŻłobek
Tabela aktualizowana jest na bieżąco, jeśli jednak zauważysz błąd, napisz do nas: sekretariat@edu.gpnt.pl

INSTRUKCJA:
W rubryce "Grupa żłobkowa" odszukaj numer grupy, do której przesłano zgłoszenie:
I - grupa dzieci rocznych
II - grupa dzieci 1,5- rocznych
II - grupa dzieci 2-letnich

W rubryce "Numer zgłoszenia" odszukaj swój numer zgłoszenia (otrzymany w mailu).

Z rubryki "Lp" odczytaj, na którym miejscu znajduje się Twoje zgłoszenie.

Od tej liczby odejmij zgłoszenia widniejące w tabeli w tej samej grupie żłobkowej nad Twoim zgłoszeniem, które w rubryce "Data planowanego przyjęcia" mają datę późniejszą niż Twoja i jednocześnie późniejszą niż bieżący miesiąc.

Otrzymany wynik to numer miejsca, na którym znajduje się obecnie Twoje zgłoszenie

Wyprawka do żłobka – w co wyposażyć dziecko, które idzie do żłobka

Opłaty

MIEJSCE PRACY WYSOKOŚĆ OPŁATY
Pracownicy Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (PSSE)   686,00 zł
Pracownicy Gdańskiego Parku Naukowo-Technologicznego (GPNT) 1235,00 zł
Pracownicy naukowi publicznych uczelni wyższych działających na terenie Trójmiasta 1372,00 zł
Pozostałe firmy, działalności gospodarcze, instytucje 1372,00 zł

OPŁATY DODATKOWE:
RODZAJE OPŁAT WYSOKOŚĆ OPŁAT
Dzienne wyżywienie dziecka   14,00 zł
Dodatkowa opieka za każdą rozpoczętą gadzinę (po godzinie 17:00)   30,00 zł
Roczne ubezpieczenie dziecka   30,00 zł
Wpisowe 340,00 zł

Lista oczekujących

Ostatnia aktualizacja tabeli 17.05.2023 r.

I GRUPA WIEKOWA
LP GRUPA NUMER DEKLAROWANA DATA ROZPOCZĘCIA
GRUPA A
       
GRUPA B
1 B B/22/2022 01.03.2023
2 B B/31/2022 01.03.2023
3 B B/33/2022 01.11.2023
3 B B/34/2022 01.11.2023
4 B B/1/2023 01.02.2023
5 B B/2/2023 01.11.2023
GRUPA C
1 C C/1/2022/1 01.09.2023
GRUPA D
1 D D/10/2022/1 01.03.2023
2 D D/15/2022/1 01.11.2023
3 D D/16/2022/1 01.06.2023
4 D D/2/2022/2 01.09.2023
5 D D/1/2022 01.09,2023
6 D D/2/2022 01.09.2023
7 D D32/2023 01.07.2023
8 D D/4/2023 01.02.2024
9 D D/5/2023 01.09.2023