Kadra Żłobek

mgr Magdalena Chmarzyńska-Simelius

dyrektor żłobka 


Jestem absolwentką pedagogiki, specjalność – wczesna edukacja i nauczanie języka angielskiego na Uniwersytecie Gdańskim.
Początki pierwsze kroki w pracy zawodowej stawiałam w szkole podstawowej w Gdańsku, gdzie byłam zatrudniona na stanowisku nauczyciela języka angielskiego. Następnie otworzyłam pierwszą placówkę Niepubliczne "Magiczne Przedszkole"  w Gdańsku. W 2010 powstało Edu-Przedszkole, którego dyrektorką jestem do dziś. W roku 2013 w tym samym miejscu  postał Edu-Żłobek.

dr Iwona R.

opiekunka dziecięca

W Edu-Żłobku pracuje od 2019 roku.
Od wielu lat związana byłam z Państwową Strażą Pożarną, jednakże początek mojej drogi zawodowej to Szkoła medyczna o specjalności położnictwo, dzięki niej poznałam pracę oraz opiekę nad maluszkami i początki swojej drogi zawodowej z nimi związałam , pracując prawie dwa lata w Gdańskim Zespole Złobków , najdłużej w placówce integracyjnej, praca ta przynosiła mi wiele radości oraz satysfakcji z małych zwycięstw, gdy patrzyło się na postępy w funkcjonowaniu , zwłaszcza chorych dzieci.
Pierwsza fascynacja dziećmi /ich spontaniczność, autentyczność/, po odejściu na emeryturę z powrotem pokierowała moje kroki do placówek przedszkolnych.

Prywatnie, zakochana w zwierzakach mam 3 stworzenia, kibicuje wielu fundacjom szczególnie działających w Trójmieście, sama również brałam udział w organizowaniu placówki sprawującej opiekę nad dzikimi zwierzętami oraz wolno żyjącymi, nadto jestem  zafascynowana historią okresu międzywojennego, tym zagadnieniom poświęciłam moją drogę naukową,  
Jednakże chcąc zgłębić wnikliwiej wiedzę o maluchach nie wykluczam podjęcia w przyszłości nauki na studiach podyplomowych z zakresu pedagogiki. 

mgr Joanna Urbańska

Ukończyłam studia wyższe o kierunku pedagogiki opiekuńczo - wychowawczej oraz socjoterapii. W swojej codziennej pracy z maluszkami dążę do zapewnienia im prawidłowych warunków do  rozwoju poprzez zabawy, czytanie książeczek, śpiewanie piosenek oraz prace plastyczne. Praca z dziećmi bardzo mnie satysfakcjonuje i przynosi wiele radości.
W Edu-Złobku pracuje od 2016 roku.

Pani Gosia Waraksa

Mam ponad 10-letnie doświadczenie w pracy z dziećmi. Lubię spędzać z nimi czas, organizować zabawy oraz wykonywać prace plastyczne.
Uśmiech dziecka jest dla mnie najlepszą nagrodą za wykonaną pracę. Z zachwytem i radością podziwiam postępy rozwojowe każdego Maluszka.
W Edu-Żłobku pracuję od 2015 roku (z krótką przerwą;)).

Pani Grażynka

Uważam, że każde dziecko powinno być akceptowane i kochane, dlatego ważne jest dla mnie indywidualne podejści do każdego dziecka - odkrywanie jego możliwości oraz wspólne pokonywanie słabości. Praca z dziećmi to dla mnie wielka pasja oraz ogromna radość.
W Edu (przedszkolu i żłobku) pracuję od samego początku, czyli od 2010 roku. 

pani Ola Więk


Jestem osobą pełną pasji i zaangażowania, z dobrym podejściem do Maluchów. Bardzo szybko nawiązuje bliskie kontakty z dziećmi bez względu na wiek czy płeć.

Praca z dziećmi to moje powołanie od wielu lat. Czuję wewnętrzną potrzebę bycia ich przewodnikiem w pierwszych latach życia, które są najważniejsze. Niezbędną wiedzę zdobyłam na studiach z Promocji Zdrowia z zasobami ludzkimi, a także w Pomorskiej Medycznej Szkole Policealnej na kierunku Opiekunki Dziecięcej.