Rekrutacja do EduŻłobka

O miejscu na liście oczekujących decydują takie czynniki jak:
1. W pierwszej kolejności: miejsce pracy rodziców (przynajmniej jednego), poniżej grupy preferencji:
    A - pracownicy Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, zarządcy budynku GPN-T
    B - pracownicy  i najemcy Gdańskiego Parku Naukowo-Technologicznego (GPN-T)
    C - pracownicy naukowi uczelni wyższych
    D - pracownicy pozostałych firm/ instytucji
2. W drugiej kolejności: data otrzymania karty zgłoszenia przez sekretariat żłobka - ZALECAMY PRZESŁANIE KARTY MAILEM!

Karta Zgłoszenia do EduŻłobka 2020

Szczegóły dotyczące rekrutacji oraz lista oczekujących.