Zasady rekrutacji

 1. W pierwszej kolejności: miejsce pracy rodziców (przynajmniej jednego), poniżej grupy preferencji:
  1. pracownicy Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, zarządcy budynku GPN-T
  2. pracownicy i najemcy Gdańskiego Parku Naukowo-Technologicznego (GPN-T)
  3. pracownicy naukowi uczelni wyższych
  4. pracownicy pozostałych firm/ instytucji
 2. W drugiej kolejności: data otrzymania karty zgłoszenia przez sekretariat żłobka,
 
ZALECAMY PRZESŁANIE KARTY MAILEM!
Tabela aktualizowana jest na bieżąco, jeśli jednak zauważysz błąd, napisz do nas: sekretariat@edu.gpnt.pl
 
O miejscu na liście oczekujących decydują takie czynniki, jak:

Instrukcja

 1. W rubryce "Grupa żłobkowa" odszukaj numer grupy, do której przesłano zgłoszenie:
I - grupa dzieci rocznych
II - grupa dzieci 1,5- rocznych
II - grupa dzieci 2-letnich
 1. W rubryce "Numer zgłoszenia" odszukaj swój numer zgłoszenia (otrzymany w mailu).
 2. Z rubryki "Lp" odczytaj, na którym miejscu znajduje się Twoje zgłoszenie.
 3. Od tej liczby odejmij zgłoszenia widniejące w tabeli w tej samej grupie żłobkowej
nad Twoim zgłoszeniem, które w rubryce "Data planowanego przyjęcia" mają datę późniejszą niż Twoja i jednocześnie późniejszą niż bieżący miesiąc.
Otrzymany wynik to numer miejsca, na którym znajduje się obecnie Twoje zgłoszenie

Lista oczekujących

Lp Grupa żłobkowa Numer zgłoszenia Data palnowanego przyjęcia
  I Pracownicy PSSE  
  I Pracownicy GPN-T  
1 I B/2/2019/1 01.02.2020
2 I B/5/2019/1 01.01.2020
3 I B/12/2019/1 01.01.2020
4 I B/14/2019/1 01.03.2020
5 I B/15/2019/1 01.07.2020
6 I B/16/2019/1 01.01.2020
7 I B/17/2019/1 01.09.2020
  I Pracownicy naukowi uczelni wyższych  
8 I C/1/2019/1 01.03.2020
  I Pracownicy pozostałych firm/ instytucji  
9 I D/34/2018/1A 01.08.2020
10 I D/40/2018/1 01.02.2020
11 I D/43/2018/1 01.12.2019
12 I D/3/2019/1 01.03.2020
13 I D/7/2019/1 01.01.2020
14 I D/10/2019/1 01.04.2020
15 I D/13/2019/1 01.05.2020
16 I D/17/2019/1 01.09.2020
17 I D/19/2019/1 01.04.2020
18 I D/20/2019/1 01.05.2020
19 I D/22/2019/1 01.02.2020
20 I D/24/2019/1 01.02.2020
21 I D/25/2019/1 01.02.2020
22 I D/26/2019/1 01.07.2020
  II Pracownicy PSSE  
  II Pracownicy GPN-T  
1 II B/1/2019/2 01.01.2020
  II Pracownicy naukowi uczelni wyższych  
2 II C/1/2019/2 01.02.2020
  II Pracownicy pozostałych firm/ instytucji  
3 II D/1/2019/2 01.09.2020
  III Pracownicy PSSE  
  III Pracownicy GPN-T  
  III Pracownicy naukowi uczelni wyższych  
  III Pracownicy pozostałych firm/ instytucji