Zasady rekrutacji

O miejscu na liście oczekujących decydują takie czynniki, jak:
  1. W pierwszej kolejności: miejsce pracy rodziców (przynajmniej jednego), poniżej grupy preferencji:
    1. pracownicy Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, zarządcy budynku GPN-T
    2. pracownicy i najemcy Gdańskiego Parku Naukowo-Technologicznego (GPN-T)
    3. pracownicy naukowi uczelni wyższych
    4. pracownicy pozostałych firm/ instytucji
  2. W drugiej kolejności: data otrzymania karty zgłoszenia przez sekretariat żłobka,
 
ZALECAMY PRZESŁANIE KARTY MAILEM! - Karta zgłoszenia EduŻłobek
Tabela aktualizowana jest na bieżąco, jeśli jednak zauważysz błąd, napisz do nas: sekretariat@edu.gpnt.pl

INSTRUKCJA:
W rubryce "Grupa żłobkowa" odszukaj numer grupy, do której przesłano zgłoszenie:
I - grupa dzieci rocznych
II - grupa dzieci 1,5- rocznych
II - grupa dzieci 2-letnich
W rubryce "Numer zgłoszenia" odszukaj swój numer zgłoszenia (otrzymany w mailu).
Z rubryki "Lp" odczytaj, na którym miejscu znajduje się Twoje zgłoszenie.
Od tej liczby odejmij zgłoszenia widniejące w tabeli w tej samej grupie żłobkowej
nad Twoim zgłoszeniem, które w rubryce "Data planowanego przyjęcia" mają datę późniejszą niż Twoja i jednocześnie późniejszą niż bieżący miesiąc.
Otrzymany wynik to numer miejsca, na którym znajduje się obecnie Twoje zgłoszenie

 
Wyprawka do żłobka – w co wyposażyć dziecko, które idzie do żłobka

Opłaty

MIEJSCE PRACY WYSOKOŚĆ OPŁATY
Pracownicy Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (PSSE) 650,00 zł
Pracownicy Gdańskiego Parku Naukowo-Technologicznego (GPNT) 850,00 zł
Pracownicy naukowi publicznych uczelni wyższych działających na terenie Trójmiasta 950,00 zł
Pozostałe firmy, działalności gospodarcze, instytucje 950,00 zł
Kwoty w tabeli opłat nie uwzględniają dofinansowania z Programu Maluch + 2021, które obniża czesne w wysokości 80,00 zł

OPŁATY DODATKOWE:
RODZAJE OPŁAT WYSOKOŚĆ OPŁAT
Dzienne wyżywienie dziecka 11,00 zł
Dodatkowa opieka za każdą rozpoczętą gadzinę (po godzinie 17:00) 30,00 zł
Roczne ubezpieczenie dziecka 30,00 zł

Lista oczekujących

Otatnia aktualizacja tabeli: 
 
LP GRUPA NUMER DEKLAROWANA DATA UCZĘSZCZANIA
A
B
1 I B/15/2020/1 01.03.2022
2 I B/4/2021/1 01.03.2022
3 I B/6/2021/1 01.01.2022
4 I B/9/2021/1 01.04.2022
5 I B/10/2021/1 01.08.2022
6 I B/11/2021/1 03.01.2022
7 I B/12/2021/1 01.06.2022
8 I B/13/2021/1 01.03.2022
9 I
B/14/2021/1
01.07.2022
C
9 I C/4/2021/1 01.09.2022
10 I C/5/2021/1 01.04.2022
11 I C/7/2021/1 01.02.2022
12 I C/8/2021/1 01.05.2022
13 I C/9/2021/1 01.09.2022
14 I C/10/2021/1 01.11.2022
15 I C/11/2021/1 01.01.2022
       
D
16 I D/10/2021/1 01.10.2021
17 I D/11/2021/1 01.02.2022
18 I D/12/2021/1 01.10.2021
19 I D/14/2021/1 01.04.2021
20 I D/15/2021/1 01.02.2022
21 I D/16/2021/1 01.07.2022
22 I D/17/2021/1 01.07.2022
23 I D/18/2021/1 01.04.2021
24 I D/20/2021/1 15.07.2021
25 I D/21/2021/1 1.07.2022
26 I D//22/2021/1 1.05.2022
27 I
D/23/2021/1
1.06.2022
                                                            II GRUPA
A
B
1             II                        B/7/2020/1                                                                        01.01.2022                    
C
2 II C/3/2020/2 01.11.2021
3 II C/4/2021/2 01.11.2021
D
4 II D/3/2020/1 01.04.2021
5 II D/4/2021/2 01.10.2021
6 II D/8/2021/2 01.11.2021
                              GRUPA III  
A
B
1    III                               B/1/2021/3                                                                         01.09.2021
C
D
2 III D/4/2021/3 01.09.2021
3 III D5/2021/1 01.02.2022
4 III D6/2021/1 1.10.2022