Zasady rekrutacji

O miejscu na liście oczekujących decydują takie czynniki, jak:
  1. W pierwszej kolejności: miejsce pracy rodziców (przynajmniej jednego), poniżej grupy preferencji:
    1. pracownicy Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, zarządcy budynku GPN-T
    2. pracownicy i najemcy Gdańskiego Parku Naukowo-Technologicznego (GPN-T)
    3. pracownicy naukowi uczelni wyższych
    4. pracownicy pozostałych firm/ instytucji
  2. W drugiej kolejności: data otrzymania karty zgłoszenia przez sekretariat żłobka,
 
ZALECAMY PRZESŁANIE KARTY MAILEM! - Karta zgłoszenia EduŻłobek
Tabela aktualizowana jest na bieżąco, jeśli jednak zauważysz błąd, napisz do nas: sekretariat@edu.gpnt.pl

INSTRUKCJA:
W rubryce "Grupa żłobkowa" odszukaj numer grupy, do której przesłano zgłoszenie:
I - grupa dzieci rocznych
II - grupa dzieci 1,5- rocznych
II - grupa dzieci 2-letnich
W rubryce "Numer zgłoszenia" odszukaj swój numer zgłoszenia (otrzymany w mailu).
Z rubryki "Lp" odczytaj, na którym miejscu znajduje się Twoje zgłoszenie.
Od tej liczby odejmij zgłoszenia widniejące w tabeli w tej samej grupie żłobkowej
nad Twoim zgłoszeniem, które w rubryce "Data planowanego przyjęcia" mają datę późniejszą niż Twoja i jednocześnie późniejszą niż bieżący miesiąc.
Otrzymany wynik to numer miejsca, na którym znajduje się obecnie Twoje zgłoszenie

 
Wyprawka do żłobka – w co wyposażyć dziecko, które idzie do żłobka

Opłaty

MIEJSCE PRACY WYSOKOŚĆ OPŁATY
Pracownicy Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (PSSE) 600,00 zł
Pracownicy Gdańskiego Parku Naukowo-Technologicznego (GPNT) 800,00 zł
Pracownicy naukowi publicznych uczelni wyższych działających na terenie Trójmiasta 900,00 zł
Pozostałe firmy, działalności gospodarcze, instytucje 900,00 zł
Kwoty w tabeli opłat nie uwzględniają dofinansowania z Programu Maluch + 2020, które obniża czesne w wysokości 135,00 zł

OPŁATY DODATKOWE:
RODZAJE OPŁAT WYSOKOŚĆ OPŁAT
Dzienne wyżywienie dziecka 10,00 zł
Dodatkowa opieka za każdą rozpoczętą gadzinę (po godzinie 17:00) 30,00 zł
Roczne ubezpieczenie dziecka 30,00 zł

Lista oczekujących

Otatnia aktualizacja tabeli: 
 
LP GRUPA NUMER DEKLAROWANA DATA UCZĘSZCZANIA
A
B
1 I B/9/2020/1 01.06.2021
2 I B/10/2020/1 01.07.2021
3 I B/13/2020/1 01.07.2021
4 I B/15/2020/1 01.03.2022
5 I B/16/2020/1 01.07.2021
6 I B/17/2020/1 01.08.2021
7 I B/1/2021/1 01.09.2021
8 I B/2/2021/1 01.08.2021
9 I B/3/2021/1 01.09.2021
10 I B/4/2021/1 01.03.2022
11 I B/5/2021/1 01.09.2021
12 I B/6/2021/1 01.01.2022
13 I B/7/2021/1 01.07.2021
C
14 I C/3/2020/1 01.12.2020
15 I C/6/2020/1 01.08.2021
16 I C/1/2021/1 01.03.2021
17 I C/2/2021/1 01.08.2021
18 I C/3/2021/1 01.09.2021
19 I C/4/2021 01.07.2021
D
20 I D/9/2020/1 01.09.2021
21 I D/23/2020/1 01.09.2021
22 I D/24/2020/1 01.07.2021
23 I D/1/2021/1 01.07.2021
24 I D/2/2021/1 01.09.2021
25 I D/3/2021/1 01.07.2021
26 I D/4/2021/1 01.07.2021
27 I D/5/2021/1 01.08.2021
28 I D/6/2021/1 01.09.2021
29 I D/7/2021/1 01.05.2021
30 I D/8/2021/1 01.07.2021
31 I D/9/2021/1 01.07.2021
32 I D/10/2021/1 01.10.2021
33 I D/11/2021/1 01.02.2022
34 I D/12/2021/1 01.05.2021
                                                            II GRUPA
A
B
1        II                 B/16/2019/1                                           01.03.2021
2        II                 B/7/2020/1                                             01.09.2021
3        II                 B/14/2020/1                                           01.04.2021
C
4 II C/3/2020/2 01.11.2021
5 II C/4/2021/2 01.11.2021
6 II C/5/2021/2 01.05.2021
7 II C/6/2021/2 01.08.2021
D
8 II D/19/2019/1 01.06.2021
9 II D/1/2020/1 01.04.2021
10 II D/14/2020/1 01.02.2021
11 II D/15/2020/1 01.06.2021
12 II D/16/2020/1 01.01.2021
13 II D/20/2020/1 01.07.2021
14 II D/21/2020/1 01.04.2021
15 II D/3/2020/2 01.04.2021
16 II D/4/2020/2 01.02.2021
17 II D/2/2021/2 01.04.2021
18 II D/3/2021/2 01.04.2021
19 II D/4/2021/2 01.09.2021
                              GRUPA III  
A
B
C
D
1 III D/3/2020/3 01.04.2021
2 III D/4/2020/3 01.01.2021
3 III D/5/2020/3 01.09.2021
4 III D/5/2020/2 01.11.2021
5 III D/6/2020/3 01.11.2020
6 III D/1/2021/2 01.03.2021
7 III D/2/2021/3 01.03.2021
8 III D/3/2021/1 01.06.2021
9 III D/4/2021/3 01.09.2021