Zasady rekrutacji

O miejscu na liście oczekujących decydują takie czynniki, jak:
  1. W pierwszej kolejności: miejsce pracy rodziców (przynajmniej jednego), poniżej grupy preferencji:
    1. pracownicy Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, zarządcy budynku GPN-T
    2. pracownicy i najemcy Gdańskiego Parku Naukowo-Technologicznego (GPN-T)
    3. pracownicy naukowi uczelni wyższych
    4. pracownicy pozostałych firm/ instytucji
  2. W drugiej kolejności: data otrzymania karty zgłoszenia przez sekretariat żłobka,
 
ZALECAMY PRZESŁANIE KARTY MAILEM! - Karta zgłoszenia EduŻłobek
Tabela aktualizowana jest na bieżąco, jeśli jednak zauważysz błąd, napisz do nas: sekretariat@edu.gpnt.pl

INSTRUKCJA:
W rubryce "Grupa żłobkowa" odszukaj numer grupy, do której przesłano zgłoszenie:
I - grupa dzieci rocznych
II - grupa dzieci 1,5- rocznych
II - grupa dzieci 2-letnich
W rubryce "Numer zgłoszenia" odszukaj swój numer zgłoszenia (otrzymany w mailu).
Z rubryki "Lp" odczytaj, na którym miejscu znajduje się Twoje zgłoszenie.
Od tej liczby odejmij zgłoszenia widniejące w tabeli w tej samej grupie żłobkowej
nad Twoim zgłoszeniem, które w rubryce "Data planowanego przyjęcia" mają datę późniejszą niż Twoja i jednocześnie późniejszą niż bieżący miesiąc.
Otrzymany wynik to numer miejsca, na którym znajduje się obecnie Twoje zgłoszenie

 

Opłaty

MIEJSCE PRACY WYSOKOŚĆ OPŁATY
Pracownicy Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (PSSE) 600,00 zł
Pracownicy Gdańskiego Parku Naukowo-Technologicznego (GPNT) 800,00 zł
Pracownicy naukowi publicznych uczelni wyższych działających na terenie Trójmiasta 900,00 zł
Pozostałe firmy, działalności gospodarcze, instytucje 900,00 zł

OPŁATY DODATKOWE:
RODZAJE OPŁAT WYSOKOŚĆ OPŁAT
Dzienne wyżywienie dziecka 10,00 zł
Dodatkowa opieka za każdą rozpoczętą gadzinę (po godzinie 17:00) 30,00 zł
Roczne ubezpieczenie dziecka 30,00 zł

Lista oczekujących

Otatnia aktualizacja tabeli: 
Lp Grupa
żłobkowa
Numer zgłoszenia Data palnowanego
przyjęcia
  I Pracownicy PSSE  
1 I A/1/2019/1 01.06.2020
  I Pracownicy GPN-T  
2 I B/12/2019/1 01.01.2020
3 I B/14/2019/1 01.03.2020
4 I B/15/2019/1 01.07.2020
5 I B/16/2019/1 01.05.2020
6 I B/17/2019/1 01.09.2020
7 I B/18/2019/1 01.07.2019
8 I B/19/2019/1 01.04.2020
9 I B/1/2020/1 01.05.2020
  I Pracownicy naukowi
uczelni wyższych
 
10 I C/1/2019/1 01.03.2020
11 I C/2/2019/1 01.02.2020
12 I C/3/2019/1 01.07.2020
  I Pracownicy pozostałych
firm/ instytucji
 
13 I D/40/2018/1 01.02.2020
14 I D/3/2019/1 01.03.2020
15 I D/10/2019/1 01.04.2020
16 I D/13/2019/1 01.05.2020
17 I D/17/2019/1 01.09.2020
18 I D/19/2019/1 01.04.2020
19 I D/20/2019/1 01.05.2020
20 I D/22/2019/1 01.02.2020
21 I D/24/2019/1 01.02.2020
22 I D/25/2019/1 01.02.2020
23 I D/26/2019/1 01.07.2020
24 I D/27/2019//1 01.01.2020
25 I D/28/2019/1 01.04.2010
26 I D/29/2019/1 01.04.2020
27 I D/30/2019/1 01.03.2020
28 I D/32/2019/1 01.02.2020
29 I D/33/2019/1 01.09.2020
30 I D/1/2020/1 01.11.2020
  II Pracownicy PSSE  
  II Pracownicy GPN-T  
1 II B/2/2019/2 01.01.2020
2 II B/1/2020/2 01.04.2020
  II Pracownicy naukowi
uczelni wyższych
 
3 II C/1/2019/2 01.02.2020
4 II C/2/2019/2 01.01.2020
5 II C/1/2020/2 01.09.2020
  II Pracownicy pozostałych
firm/ instytucji
 
6 II D/1/2019/2 01.09.2020
  III Pracownicy PSSE  
  III Pracownicy GPN-T  
  III Pracownicy naukowi
uczelni wyższych
 
  III Pracownicy pozostałych
firm/ instytucji
 
1 III D/1/2020/3 01.02.2020