KADRA

Zachęcamy do zapoznania się z kadrą pracującą w EduŻłobku.

mgr MAGDALENA CHMARZYŃSKA-SIMELIUS

dyrektor żłobka 
Jestem absolwentką pedagogiki, specjalność – wczesna edukacja i nauczanie języka angielskiego na Uniwersytecie Gdańskim.
Początki pierwsze kroki w pracy zawodowej stawiałam w szkole podstawowej w Gdańsku, gdzie byłam zatrudniona na stanowisku nauczyciela języka angielskiego. Następnie otworzyłam pierwszą placówkę Niepubliczne "Magiczne Przedszkole"  w Gdańsku. W 2010 powstało Edu-Przedszkole, którego dyrektorką jestem do dziś. W roku 2013 w tym samym miejscu  postał Edu-Żłobek.

dr IWONA R.

opiekunka dziecięca
Od wielu lat związana byłam z Państwową Strażą Pożarną, jednakże początek mojej drogi zawodowej to Szkoła medyczna o specjalności położnictwo, dzięki niej poznałam pracę oraz opiekę nad maluszkami i początki swojej drogi zawodowej z nimi związałam , pracując prawie dwa lata w Gdańskim Zespole Złobków , najdłużej w placówce integracyjnej, praca ta przynosiła mi wiele radości oraz satysfakcji z małych zwycięstw, gdy patrzyło się na postępy w funkcjonowaniu , zwłaszcza chorych dzieci.
Pierwsza fascynacja dziećmi /ich spontaniczność, autentyczność/, po odejściu na emeryturę z powrotem pokierowała moje kroki do placówek przedszkolnych.
Prywatnie, zakochana w zwierzakach mam 3 stworzenia, kibicuje wielu fundacjom szczególnie działających w Trójmieście, sama również brałam udział w organizowaniu placówki sprawującej opiekę nad dzikimi zwierzętami oraz wolno żyjącymi, nadto jestem  zafascynowana historią okresu międzywojennego, tym zagadnieniom poświęciłam moją drogę naukową,  
Jednakże chcąc zgłębić wnikliwiej wiedzę o maluchach nie wykluczam podjęcia w przyszłości nauki na studiach podyplomowych z zakresu pedagogiki. 

KAROLINA K.

Ukończyłam studia na Uniwersytecie Gdańskim, Wydział Nauk Spolecznych o kierunku pedagogicznym. Dodatkowo chcąc poszerzyc swoje kwalifikacje i wiedzę, odbyłam kurs dla opiekuna w żlobku lub klubie dziecięcym. Pracuję z dziećmi w żlobku trzeci rok, obecnie jestem wychowawca grupy Kaczuszki. W życiu prywatnym jestem mamą trójki dzieci. W wolnym czasie lubię spacerować, czytać książki, podróżować.

Katarzyna M.

Od zawsze myślałam o pracy z dziecmi. Moja edukacja była związana z najmniekszymi dziećmi, gdyż ukończyłam Gdański Uniwesytet Medyczny, kierunek Położnictwo. Zaraz po ukończeniu studiów, realizując swoje marzenia rozpoczęłam pracę w żłobku, do której jestem wierna aż do dzić. Z Edu-Żłobkiem jestem zwiazana od 2015 roku. Praca ta przynosi mi wiele satysfakcji, radości i przyjemności, gdy obserwuję jak dzieci z każdym dniem nabywają nowych umiejętności

mgr Joanna Urbańska

Ukończyłam studia wyższe o kierunku pedagogiki opiekuńczo - wychowawczej oraz socjoterapii. Pracuje z dziećmi w żłobku 5 lat. W swojej codziennej pracy z maluszkami dążę do zapewnienia im prawidłowych warunków do  rozwoju poprzez zabawy, czytanie książeczek, śpiewanie piosenek oraz pracę plastyczne. Praca z dziećmi bardzo mnie satysfakcjonuje i przynosi wiele radości.