Rekrutacja

Wersja do wydrukuWersja do wydruku
Lp Grupa żłobkowa Numer zgłoszenia Data palnowanego przyjęcia
  I Pracownicy PSSE  
  I Pracownicy GPN-T  
1 I B/2/2019/1 01.02.2020
2 I B/5/2019/1 01.01.2020
3 I B/7/2019/1 01.07.2019
4 I B/8/2019/1 01.11.2019
       
       
5 I B/12/2019/1 01.09.2019
       
6 I B/14/2019/1 01.03.2020
  I Pracownicy naukowi uczelni wyższych  
7 I C/1/2019/1 01.03.2020
  I Pracownicy pozostałych firm/ instytucji  
       
8 I D/15/2018/1 01.12.2019
       
9 I D/34/2018/1A 1.04.2019
10 I D/40/2018/1 01.02.2020
11 I D/41/2018/1 01.09.2019
12 I D/43/2018/1 01.10.2019
13 I D/3/2019/1 01.03.2020
       
14 I D/7/2019/1 01.01.2020
15 I D/9/2019/1 01.05.2019
16 I D/10/2019/1 01.04.2020
17 I D/16/2019/1 01.09.2019
18 I D/17/2019/1 01.09.2020
19 I D/18/2019/1 01.09.2019
20 I D/19/2019/1 01.04.2020
  II Pracownicy PSSE  
  II Pracownicy GPN-T  
1 II B/4/2019/2 01.04.2019
  II Pracownicy naukowi
uczelni wyższych
 
2 II C/1/2019/2 01.02.2020
  II Pracownicy pozostałych firm/instytucji  
       
       
  III Pracownicy PSSE  
  III Pracownicy GPN-T  
1 III B/4/2019/3 01.09.2019
  III Pracownicy naukowi uczelni wyższych  
  III Pracownicy pozostałych firm/ instytucji  
2 III D/2/2019/3 01.02.2019
3 III D/3/2019/3 01.07.2019

Instrukcja:
1. W rubryce "Grupa żłobkowa" odszukaj numer grupy, do której przesłano zgłoszenie:
 I - grupa dzieci rocznych    II - grupa dzieci 1,5- rocznych    III - grupa dzieci 2-letnich .
2. W rubryce "Numer zgłoszenia" odszukaj swój numer zgłoszenia (otrzymany w mailu).
3. Z rubryki "Lp" odczytaj, na którym miejscu znajduje się Twoje zgłoszenie.
4. Od tej liczby odejmij zgłoszenia widniejące w tabeli w tej samej grupie żłobkowej
    nad Twoim zgłoszeniem, które w rubryce "Data planowanego przyjęcia" mają datę
    późniejszą niż Twoja i jednocześnie późniejszą niż bieżący miesiąc.
5. Otrzymany wynik to numer miejsca, na którym znajduje się obecnie Twoje zgoszenie.
   
Zasady rekrutacji:
O miejscu na liście oczekujących decydują takie czynniki jak:
1. W pierwszej koljności: miejsce pracy rodziców (przynajmniej jednego), poniżej grupy preferencji:
    A - pracownicy Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, zarządcy budynku GPN-T
    B - pracownicy  i najemcy Gdańskiego Parku Naukowo-Technologicznego (GPN-T)
    C - pracownicy naukowi uczelni wyższych
    D - pracownicy pozostałych firm/ instytucji
2. W drugiej kolejności: data otrzymania karty zgłoszenia przez sekretariat żłobka,
      -ZALECAMY PRZESŁANIE KARTY MAILEM!

Tabela aktualizowana jest na bieżąco, jeśli jednak zauważysz błąd napisz do nas:
sekretariat@edu.gpnt.pl