Rekrutacja

Wersja do wydrukuWersja do wydruku
Lp Grupa żłobkowa Numer zgłoszenia Data palnowanego przyjęcia
  I Pracownicy PSSE  
  I Pracownicy GPN-T  
1 I B/38/2017/1 01.02.2019
2 I B/6/2018/1 01.09.2018
3 I B/10/2018/1 01.05.2019
4 I B/11/2018/1 01.06.2019
5 I B/1/2019/1 01.03.2019
6 I B/2/2019/1 01.02.2020
7 I B/3/2019/1 01.07.2019
8 I B/4/2019/1 01.09.2019
9 I B/5/2019/1 01.01.2020
10 I B/6/2019/1 01.09.2019
11 I B/7/2019/1 01.07.2019
12 I B/8/2019/1 01.11.2019
13 I B/9/2019/1 01.09.2019
14 I B/10/2019/1 01.09.2019
  I Pracownicy naukowi uczelni wyższych  
15 I C/3/2018/1 01.03.2019
16 I C/4/2018/1 01.01.2019
17 I C/6/2018/1 01.07.2019
18 I C/7/2018/1 01.05.2019
19 I C/1/2019/1 01.10.2019
20 I C/2/2019/1 01.09.2019
  I Pracownicy pozostałych firm/ instytucji  
21 I D/126/2017/1 01.08.2018
22 I D/14/2018/1 01.01.2019
23 I D/15/2018/1 01.08.2018
24 I D/19/2018/1 01.09.2019
25 I D/20/2018/1 01.06.2018
26 I D/22/2018/1 01.02.2019
27 I D/24/2018/1 01.10.2018
28 I D/25/2018/1 01.09.2018
29 I D/26/2018/1 01.09.2018
30 I D/29/2018/1 01.11.2018
31 I D/31/2018/1 01.04.2019
32 I D/34/2018/1 01.11.2018
33 I D/34/2018/1A 01.04.2019
34 I D/35/2018/1 01.02.2019
35 I D/36/2018/1 01.06.2019
36 I D/37/2018/1 01.05.2019
37 I D/38/2018/1 01.11.2018
38 I D/39/2018/1 01.05.2019
39 I D/40/2018/1 01.02.2020
40 I D/41/2018/1 01.09.2019
41 I D/42/2018/1 01.02.2019
42 I D/43/2018/1 01.10.2019
43 I D/1/2019/1 01.03.2019
44 I D/2/2019/1 01.08.2019
45 I D/3/2019/1 01.03.2020
46 I D/4/2019/1 01.09.2019
47 I D/5/2019/1 01.06.2019
48 I D/6/2019/1 01.07.2019
49 I D/7/2019/1 01.01.2020
50 I D/8/2019/1 01.04.2019
51 I D/9/2019/1 01.05.2019
52 I D/10/2019/1 01.09.2019
  II Pracownicy PSSE  
  II Pracownicy GPN-T  
1 II B/2/2019/2 01.06.2019
2 II B/3/2019/2 01.09.2019
3 II B/4/2019/2 01.04.2019
  II Pracownicy naukowi
uczelni wyższych
 
4 II C/1/2018/2 01.05.2019
  II Pracownicy pozostałych firm/ instytucji  
  III Pracownicy PSSE  
  III Pracownicy GPN-T  
1 III B/2/2019/3 01.2019
  III Pracownicy naukowi uczelni wyższych  
  III Pracownicy pozostałych firm/ instytucji  
2 III D/1/2019/3 02.05.2019
3 III D/2/2019/3 01.02.2019

Instrukcja:
1. W rubryce "Grupa żłobkowa" odszukaj numer grupy, do której przesłano zgłoszenie:
 I - grupa dzieci rocznych    II - grupa dzieci 1,5- rocznych    III - grupa dzieci 2-letnich .
2. W rubryce "Numer zgłoszenia" odszukaj swój numer zgłoszenia (otrzymany w mailu).
3. Z rubryki "Lp" odczytaj, na którym miejscu znajduje się Twoje zgłoszenie.
4. Od tej liczby odejmij zgłoszenia widniejące w tabeli w tej samej grupie żłobkowej
    nad Twoim zgłoszeniem, które w rubryce "Data planowanego przyjęcia" mają datę
    późniejszą niż Twoja i jednocześnie późniejszą niż bieżący miesiąc.
5. Otrzymany wynik to numer miejsca, na którym znajduje się obecnie Twoje zgoszenie.
   
Zasady rekrutacji:
O miejscu na liście oczekujących decydują takie czynniki jak:
1. W pierwszej koljności: miejsce pracy rodziców (przynajmniej jednego), poniżej grupy preferencji:
    A - pracownicy Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, zarządcy budynku GPN-T
    B - pracownicy  i najemcy Gdańskiego Parku Naukowo-Technologicznego (GPN-T)
    C - pracownicy naukowi uczelni wyższych
    D - pracownicy pozostałych firm/ instytucji
2. W drugiej kolejności: data otrzymania karty zgłoszenia przez sekretariat żłobka,
      -ZALECAMY PRZESŁANIE KARTY MAILEM!

Tabela aktualizowana jest na bieżąco, jeśli jednak zauważysz błąd napisz do nas:
sekretariat@edu.gpnt.pl