Opłaty

Dodano: 12.11.2015 - 10:19
Wersja do wydrukuWersja do wydruku
Z uwagi na otrzymaną dotację celową dla podmiotów niepublicznych prowadzących żłobki i kluby dziecięce na obszarze
Gminy Miasta Gdańska w roku 2015, opłaty od września 2015 r. do grudnia 2015 r. wynoszą:
356,00 zł pracownicy GPN-T
456,00 zł pozostałe osoby
Opłata za wyżywienie wynosi 8,50 zł / dzień