Procedury organizacji i bezpiecznego funkcjonowania

Procedury organizacji i bezpiecznego funkcjonowania Żłobka po zmianach w ograniczeniu pracy placówki spowodowanych wprowadzeniem stanu epidemii oraz postępowania na wypadek wystąpienia zakażenia SARS- CoV- 2 u dzieci i pracowników Niepublicznego Edu-Żłobka obowiązujące od 11.05.2020r. do odwołania lub wprowadzenia nowych wytycznych przez Główny Inspektorat Sanitarny.

W związku z możliwością wznowienia działalności na mocy rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  (Dz.U.2020.779), funkcjonowanie Niepublicznego Edu Złobka odbywać się będzie do odwołania z uwzględnieniem „Procedury organizacji i bezpiecznego funkcjonowania żłobka po zmianach w ograniczeniu pracy placówki spowodowanych wprowadzeniem stanu epidemii oraz postępowania na wypadek wystąpienia zakażenia SARS- CoV- 2 u dzieci i pracowników”.

Zarządzenie Edu Żłobek
Załacznik nr 1 - oświadczenie i zgoda Rodziców
Załacznik nr 2 - procedura przyprowadzania i odbierania dzieci ze żłobka
Załącznik nr 3 - procedura bezpiecznego przyjęcia cateringu w okresie pandemii koronawirusa Edu -Żłobku
Załacznik nr 4 - zalecenia szczególnej higieny
Załącznik nr 6A - karta informacyjna o stanie zdrowia dziecka